Program Timer měl při svém vzniku jasné a jednoduché zadání: informovat uživatele o čase, který strávil při práci na počítači.

Při vývoji první verze programu bylo toto zadání beze zbytku splněno. Vznikl Timer 1.0, který byl schopen spravovat neomezené množství projektů a měřit jejich čas.

Po relativně krátké době užívání v praxi došlo k upgrade na verzi 1.1, ve které bylo zavedeno minimalizování okna do informativního pásku v pravém horním rohu obrazovky a odhlášení z panelu nástrojů.

Ačkoliv první verze fungovaly zcela spolehlivě, ukazovalo se, že prosté měření času nestačí. Jeden časový údaj pro celý projekt nebyl schopen postihnou, kolik času zabraly jednotlivé činnosti. Jak dlouho jsem psal nabídku? Jak dlouho jsem do ní připravoval obrázky? Jak dlouho mi trvalo, než jsem ji odeslal na e-mail? Kolik času mi zabralo vybírání písniček v Media Playeru?

Na žádnou z těchto otázek nebyly první verze schopny odpovědět. Tak přišel na svět Timer 2.0.

Timer 2.0 byl schopen rozpoznávat jednotlivé aplikace podle nadpisu jejich hlavního okna, počítat jejich čas, celkový čas, celkový čas včetně vnořených položek a mnoho dalšího. Oproti první verzi to byl významný pokrok a zkvalitnění. Přesto to pořád nebylo ono - problém tkvěl ve způsobu, jakým verze 2.0 rozpoznávala jednotlivé aplikace. Není třeba rozepisovat podrobnosti, stačí konstatovat, že úspěšnost, s jakou program aplikace rozpoznával, byla pouze cca 95%. Odstranění tohoto nedostatku byl úkol pro "trojkovou" řadu.

Timer 3.0 zavedl rozpoznávání aplikací podle názvu procesu - zcela bezpečnou a bezchybně fungující metodu. Kromě toho došlo k jistému "zmodernizování" uživatelského rozhraní, byla doplněna funkce počítání průměrného výdělku a upraveno vkládání nových projektů.

Ve verzi 3.1 byla doplněna funkce ochrany času jednotlivých aplikací pomocí hesla a byly optimalizovány některé vnitřní funkce a ošetření výjimek.

 

Verze 3.1 byla uveřejněna na těchto stránkách na podzim 2003 a během krátké doby si demoverzi stáhlo přes 500 uživatelů! Jejich připomínky a náměty byly zapracovány do aktuálně poslední verze - Timeru 4.2.

Nejčastějším požadavkem byla možnost hlubší analýzy dat a jejich případný export do souboru k další zpracování.

Ve verzi 4.2 proto přibyla funkce, která naměřené časy zobrazí do přehledných grafů. S jejich pomocí lze nyní získat dokonalý přehled o celém průběhu práce na projektu.

Kromě grafů byla přidána i funkce exportu dat projektu do souboru. Funkce je vhodná především pro vyúčtování odvedené práce, archivaci apod.

 

© Petr Slepička, únor 2004 pslepicka@seznam.cz